Arbeidstilsynet krev endringar ved to bufellesskap