Det kan ta inntil tre år før det kjem ny asfalt

foto