Trakassering mot private eigedomar i Langevåg

foto