Har blanda kjensler rundt utfallet av valet: – Eg er glad på Morten sine vegne, men samstundes veldig skuffa

foto