– Trist at ikkje regjeringa ser kor viktig Hordfast er