Bømlo Høgre vil gje husbyggjarar fritak i eigedomsskatt

foto