Noreg gjer seg klar til 17. mai – utan restriksjonar