Vil be kommunen vurdere kjøp av private barnehagar