– Ein lastebil har røyklagt store delar av tunnelen

foto