Ikkje alle varer blir lagt toll og moms på per 01.01.2020

foto