Regjeringa opnar for reiser til fleire regionar i Sverige

foto