23 av 43 kommunar er representerte i Vestland fylkesting