Stilte kritiske spørsmål om bompengesøknaden

foto