Rår til felles dugnad når barna må vera heime

foto