Eldreombodet meiner koronasertifikatet diskriminerer ikkje-digitale

foto