Kommunedirektøren ville ha to skisseforslag for Våge skule

foto