Samla årsresultat på 52 milliardar kroner for elektrisitetsnæringa i 2022