Sjå kven som fekk tildelt midlar frå gåvefondet her