Regjeringa vil stramme inn handlingsrommet til straumaktørar