Mann i 40-åra må sone i fengsel etter ei rekkje lovbrot