Budsjettforslaget får kritikk for skatteaukar og bistandskutt – SV lovar klimakamp