Hovudverneombodet stadfestar generell auke i meldingar om vald og truslar