Hold på hatten og fest julekransen - no skal det blåsa opp