Ungdommane inviterte til open dag og synfaring

foto