Har brukt 1500 dugnadstimar på innandørs skytebane