Alle badeplassar i Bømlo skal vera registrert i ny database