Skal kartleggje fiskebestandar før havvind-utbygging