Ønskjer at staten blar opp for ei raskare utbygging av fiskerihamna

foto