Levekår med knapt fleirtal for å leggja ned kjøkendrifta på Moster

foto