Fleire vil byte fylke som følgje av vegplanar i Vestland