— Det er ei god kjensle du får, når du kan gje noko til andre

foto