Fiskeriministeren ønsker straff for brot på røkteplikta