At barn tek seksualiserte foto for å tena pengar, uroar ordføraren

foto