Kortforbruket auka med 5 prosent i julehandelen

foto