Medietilsynet: Bra at det blir strengare straff for å dele krenkjande bilete

foto