Langåker blir dagleg leiar for samling av nynorskkommunar