Vass-tilvenning i barnehage: – Me ferdast ofte ved sjø og vatn på Bømlo

foto