Overleverer vegprosjekt med opphøgd gangfelt i høgaste laget

foto