May Brit har takka ja til kongeleg invitasjon

foto