Vestland fylkeskommune har kartlagt 248 strekningar for kantslått