Gjerde på Moster vart raskt utbetra etter brev frå avdelingsleiar i teknisk eining, park i Haugesund