Studie: Mykje tid framfor TV aukar risikoen for smerter i kroppen