Reguleringsplan for kysthytte er no lagt ut på høyring