Dette seier BVA om å stille krav til vasskvalitet ved kokevarsel