Kommunetilsette skal ikkje dele ut gravferdsbrosjyrar på institusjonane

foto