Kommunetilsette skal ikkje dele ut gravferdsbrosjyrar på institusjonane