Fire til sjukehus etter gasslekkasje frå krabbebåt på Fitjar