Høgretoppar ville ha nasjonalt mobilforbod i skulen - fekk ikkje gehør