Det vert marmorbenker og steinheller ved Olavskjelda