Hordfast søkjer Bømlo kommune om årleg driftsstøtte