- Me skal ta Olav den Heilage tilbake frå Trondheim

foto